Scanner Epson WORKFORCE DS-520N, A4, Retea de la Epson

Epson WORKFORCE DS-520N     Beneficiind de unitate pentru interfa?a de re?ea, scanare de mare vitez? ?i func?ii de procesare rapid? a datelor, acest scaner de documente poate fi partajat cu angaja?i multipli ?i este ideal pentru un flux simplu de procesare a documentelor. În combina?ie cu solu?iile Document Capture Pro1, utilizatorii pot beneficia de func?ii de scanare prin buton de comand? cu profiluri predefinite de lucr?ri.   Scaner de mare vitez? DS-520N are dimensiuni compacte ?i o vitez? mare de scanare de pân? la 30 ppm/60 ipm, chiar ?i în cazul scan?rii color sau monocrom la 300 dpi. Acestea, împreun? cu compresia JPEG hardware, sporesc viteza de procesare a lucr?rilor de scanare de mare volum. Datorit? unit??ii pentru interfa?a de re?ea, scanerul este ideal pentru partajarea în re?elele din birouri ?i departamente.   Flux de procesare a documentelor Software-ul Epson Document Capture Pro1 faciliteaz? integrarea acestui scaner profesional în sistemul de gestionare a documentelor, m?rind viteza fluxului de lucru ?i permi?ându-v? s? captura?i, s? converti?i ?i s? distribui?i informa?ii scanate c?tre depozitele de stocare a documentelor. Beneficia?i de scanare prin buton de comand? cu profiluri predefinite pentru lucr?ri. În plus, recunoa?terea codurilor de bare ?i OCR-ul zonal v? vor ajuta s? automatiza?i procesele ce implic? volume mari de documente, cum ar fi denumirea fi?ierelor ?i crearea de foldere. Este simplu de integrat, datorit? compatibilit??ii cu driverele TWAIN, ISIS ?i WIA.   Eficient Software-ul de scanare Epson ofer? o gam? larg? de func?ii avansate de procesare a imaginilor, inclusiv detec?ia dimensiunii documentelor multiple, sporirea clarit??ii textului ?i corec?ia automat? a pozi?iei pentru a îmbun?t??i eficien?a ?i pentru a spori productivitatea.   Partajare în re?ea Integra?i cu u?urin?? acest model echipat pentru conectare în re?ea în mediul companiei dvs. Combinat cu Document Capture Pro/Pro Server1, acest scaner spore?te productivitatea angaja?ilor prin intermediul func?iilor PushScan (scanare prin buton de comand?) operate de pe ecranul scanerului, cum ar fi scanarea c?tre Microsoft SharePointTM ?i serviciile cloud.   Caracteristici esentiale:   Scaner de mare vitez?: Pân? la 30 ppm / 60 ipm Integrare simpl?: Compatibilitate cu Document Capture Pro1 F?r? probleme: Tehnologie avansat? de alimentare Conectare în re?ea: Caracteristici de scanare prin buton de comand? cu profiluri predefinite pentru lucr?ri Scanare dubl? cu o singur? trecere: Scana?i rapid ambele fe?e ale unui document 1* Necesit? desc?rcarea de pe site-ul web Epson.  
Brand: Epson
Categoria: Scannere /
Scanner Epson WORKFORCE DS-520N, A4, Retea
Scanner Epson WORKFORCE DS-520N, A4, Retea

Scanner Epson WORKFORCE DS-520N, A4, Retea