Blit Canon Speedlite 270EX II de la Canon

Explora?i latura creativ? a ilumin?rii cu Canon Speedlite 270EX II – un bli? compact, la fel de u?or de utilizat la distan?? de camer?, ca ?i în patina de prindere de pe camer?.Caracteristici:    * Design compact, u?or    * Num?r ghid 27 (m, ISO100)    * Cap de bli? indirect    * Func?ie secundar? wireless pentru bli?ul la distan??    * Declan?a?i camera EOS cu butonul de declan?are de la distan??    * Unghi variabil de acoperire    * Reînc?rcare rapid? ?i silen?ioas? Un bli? puternic ?i versatil pe care îl pute?i lua cu dvs. oriundeDesign compact, u?orCanon Speedlite 270EX II cânt?re?te doar 155 g (f?r? baterii) iar designul s?u compact înseamn? c? va înc?pea chiar ?i în cele mai mici bagaje.Putere mareÎn ciuda dimensiunii reduse, Speedlite 270EX II are o putere foarte mare, cu num?rul ghid 27 (m, ISO100) care permite fotografia cu bli? la distan?? mare. M?sur?toarea E-TTL II cu camere compatibile asigur? o expunere corect? cu bli? în toate situa?iile, chiar ?i în cazul luminii puternice de la un perete sau din plafon.Cap de bli? indirectUn cap indirect permite luminii bli?ului Speedlite 270EX II s? se reflecte în tavan pentru iluminare delicat?, f?r? umbre.Bli? la distan?? u?or de utilizatSpeedlite 270EX II poate fi declan?at de la distan?? c?tre de o camer? compatibil? sau de bli?ul Speedlite ?i este la fel de u?or de utilizat la distan?? de camer?, ca ?i pe patina de prindere, deschizând nenum?rate oportunit??i de iluminare creativ?.Captur? la distan??Experimenta?i cu diferite pozi?ii de iluminare rapid ?i u?or prin utilizarea butonului de declan?are de la distan?? pentru a declan?a camera de la maxim 5 m distan??, în timp ce ajusta?i iluminarea.Cap cu zoomAdapta?i acoperirea ilumin?rii bli?ului Speedlite 270EX II la unghiul de vizualizare al unui obiectiv prin reglarea capului cu zoom la setarea de 28 mm sau 50 mm.Reînc?rcare rapid? ?i silen?ioas?Dou? baterii AA/LR6 alimenteaz? Speedlite 270EX II, permi?ându-i s? se încarce silen?ios dup? o desc?rcare complet?, în 3,9 secunde.
Brand: Canon
Categoria: Blitz-uri /
Blit Canon Speedlite 270EX II
Blit Canon Speedlite 270EX II

Blit Canon Speedlite 270EX II